Kto sme?

Sme IT kompetenčné centrum so zameraním na databázy, vývoj webových aplikácií a vývoj podporovaných front-end a back-end aplikácií.

Našimi zamestnancami sú absolventi univerzít, technických stredných a vysokých škôl s bohatými znalosťami v oblasti informačnej komunikácie a softvérových technológií.


Náš príbeh

Sen Systems je členom medzinárodnej Latschbacher skupiny. Začiatok spolupráce s Latschbacher môžeme datovať do roku 1996. V súčasnosti je naša spoločnosť hlavným vývojárom informačných a komunikačných technológií WinforstPro(tm) od Latschbacher. Latschbacher je lídrom v distribúcii informačných technológií a logistických riešení pre drevospracujúce a lesnícke spoločnosti v západnej Európe.

Naša misia

Poslaním našej spoločnosti je poskytovať zákazníkom kvalitné a profesionálne riešenia v oblasti najnovších informačných a komunikačných technológií. Hlavným cieľom nami ponúkaných služieb je ich spoľahlivosť, ktorá umožňuje našim klientom dosahovať špičkové výsledky vo svojom odbore.

Naša vízia

  • Chceme poskytovať kvalitné riešenia a služby, chceme byť dynamickou líderskou spoločnosťou s dobrou atmosférou a vzťahmi medzi ľuďmi, ktorí sa navzájom motivujú a inšpirujú.


  • Našou hlavnou prioritou vždy boli ľudia a to chceme zachovať naďalej. Základným predpokladom je okrem odbornej spôsobilosti aj schopnosť tímovej práce. Tímová práca je založená na osobnej zodpovednosti za dobrú, presnú a efektívnu prácu a dôvere, že nám všetkým záleží na kvalite a neustálom zlepšovaní.