O nás

SEN Systems, spol. s r.o. 
Sv. Vincenta 2 
821 03 Bratislava

Konateľ: Mgr. Ján Kromka 
Tel.: +421 2 4364 2911

Názov:  SEN Systems spol. s r.o.
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaná:  v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka: 25283/B


Sídlo:  Sv.Vincenta 2, Bratislava, Slovakia
IČO: 3582400

DIČ:   2021602055
IČ DPH:  SK2021602055
IBAN:  SK46 1100 0000 0029 2275 2072
BIC (SWIFT):   TATRSKBX